CZ  EN

Píseň

Básně v této knížce vznikaly postupně dvanáct let. Jde o minimalisticky psanou duchovní poezii. První část knížky byla za totality publikována jako samizdat s názvem „proto jsem ti zahrál tuto píseň“. Výtvarně na ní tehdy spolupracovali Jaro Beliš a Julo Nagy.

Samizdat obsahoval kartičky s jednotlivými básněmi, jež nebyly navzájem nijak spojené. Vytvářel se tak jakýsi růžencový efekt nekonečné meditace či modlitby. Daniel Raus a Julo Nagy později pracovali na počítačových obrazcích a podkresech jednotlivých básní. Tato verze však nikdy nedospěla k vydání.

V průběhu dalších let připojil Daniel Raus k samizdatové verzi dalších jedenáct částí. Konečná verze tak obsahuje 144 (12 x 12) básní. Píseň vyšla v roce 2000 v nakladatelství Porta libri. Nyní se připravuje nové vydání.

Kniha existuje i v anglické verzi. První část vyšla také slovensky na stránkách časopisu Slovenské pohľady (ročník 1993, číslo 4).

 

Objednat anglickou verzi v ČR - Martinus

Objednat anglickou verzi na Slovensku

  

Motto:

chceš-li měnit svět
změň nejprve svou duši
podaří-li se ti to
změnil jsi svět


Ukázka:
 
má cesta k tobě
je lehká jako nadechnutí
a těžká jako kroky nad propastí
má cesta k tobě
je lákavá
jako vstup do královského paláce
a krušná
jako žebrákovo procitnutí z krásného sna
má cesta k tobě
je krátká jako
let motýla z květu na květ
a dlouhá jako
celý můj lidský život
 
 

ještě jednu
 
©  Daniel Raus