CZ  EN

Křest Písně a Větrných mlýnů

Místo: Nová Cvernovka
Město: Bratislava
Událost: křest Písně a Větrných mlýnů

 

Industriální prostor bratislavské Nové Cvernovky má zvláštní půvab díky nadšencům, kteří z ní udělali ráj umělců. Současně je to místo dostatečně velké pro koncerty, výstavy a nejrůznější experimenty. Porta libri rozhodla právě zde uskutečnit křest Písně a Větrných mlýnů. Akce byla totiž spojena s výstavou nezvyklých výtvarných objektů, s vystoupením kapely No Jazz but Cash, a také s projekcí na boční plátno.

Návštěvníky ze všeho nejdřív upoutala instalace šesti objektů, spojených s projektem Biblické poezie v moderním přebásnění. Z objektů byl vytvořen propustný prostor, do něhož mohli zájemci vejít. Díky vnitřnímu nasvícení se ocitli v jakési svatyni starověkých poetických textů: Jóba, Písně písní, Kazatele, Žalmů a Přísloví. Porta libri vytvořila tyto objekty k propagaci knih a CD na různých festivalech, ve školách a jiných budovách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším zajímavým objektem byla instalace kinetického závěsu, tvořeného úlomky obrazů a poetických textů Písně. Jeho autorkou je Svetlana Číčelová, která měla na starosti design obou knih. Kdo závěs rozhýbal, mohl sledovat záblesky jednotlivých úlomků a cítit křehký svět duchovní poezie.

 

 

Vystaveny byly také obrazy Kateřiny Bittmanové, která ilustrovala Píseň. Jejich moderní abstrakce korespondovala se starověkými texty Biblické poezie i s cihlovými a betonovými zdmi Nové Cvernovky. Kvůli omezenému prostoru naneštěstí nebylo možné vystavit všechny obrazy, kterých bylo do knihy a na obal na CD  vybráno čtrnáct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K této minivýstavě vydala Porta libri dva stručné katalogy. V jednom byly obrazy Písně, v dalším výběr ilustrací ke knihám Biblické poezie, jejichž autorem je Miro Pogran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během celého programu běžela na bočním plátně projekce ilustrací z obou knih, a také animovaných dětských mlýnků, jejichž lopatky se čas od času roztočily. Samotný program vedl Marek Markuš z Porty libri, za autory byl na místě Daniel Raus a Hubert Bittman, hrála a zpívala osvědčená kapela No Jazz but Cash, křest provedl s využitím netradičního happeningu (posypání popelem) výtvarník Jaro Beliš, autor ilustrací k Větrným mlýnům.

 

Reportáž České televize

Slovenský rozhlas (RTVS) – Krajina duše

 

 

foto: Ján Machajdík