CZ  EN

 

 

 

Představení Žalmů na Velehradě

Audiokniha Žalmy byla oficiálně představena na staroslavném Velehradě. Symbolické bylo nejen místo, ale i termín. Vše se totiž odehrálo na Den Bible. Moderoval Petr Slinták, hostem byl Daniel Raus. Žalmy mají většinou formu poetické modlitby, kdysi to byly písně, hudba se ale ztratila a zůstal pouze text. Debatovalo se proto i o otázce, jak se dá starověký klenot přiblížit dnešnímu člověku. Více zde.

 

Audioprojekce v rámci Smetanovy Litomyšle

V rámci Smetanovy Litomyšle, jež se termínově sešla v roce 2016 s Nocí kostelů, se uskutečnila audioprojekce Jób - Člověk soudí Boha v prostorovém zvuku. Projekt představil autor přebásnění Daniel Raus a zástupce vydavatele CD, ředitel společnosti Energeia, Marek Černocký. Diskuse se zúčastnil také teolog David Beňa, moderoval Daniel Kvasnička. Více zde.

 

pf 2017

 

                                                  O HVĚZDÁCH
                                                  Jedna hvězda zhasne a druhá se rozsvítí                                                milí přátelé,
                                                  tak tomu má být.                                                                                    ať je pro vás rok 2017
                                                  Jeden člověk odejde a druhý se narodí                                                  plný dobrých věcí
                                                  tak tomu také má být.                                                                            to vám přeje
                                                 Jedno slovo pomine a druhé se naplní, protože                                     daniel
                                                 tak tomu má být.
                                                 Hvězdy jsou krásné, když svítí
                                                 hvězdy jsou krásné
                                                 když padají.                                                                                          Větrné mlýny 2017