CZ  EN

 

     

pf 2018

    milí přátelé,
    ať je rok 2018 plný barev
    ať je plný optimismu
    ať je plný naděje
    ať je plný dobra
    to vám přeje
    daniel              

   

Představení Žalmů na Velehradě

Audiokniha Žalmy byla oficiálně představena na staroslavném Velehradě. Symbolické bylo nejen místo, ale i termín. Vše se totiž odehrálo na Den Bible. Moderoval Petr Slinták, hostem byl Daniel Raus. Žalmy mají většinou formu poetické modlitby, kdysi to byly písně, hudba se ale ztratila a zůstal pouze text. Debatovalo se proto i o otázce, jak se dá starověký klenot přiblížit dnešnímu člověku. Více zde.

 

Audioprojekce v rámci Smetanovy Litomyšle

V rámci Smetanovy Litomyšle, jež se termínově sešla v roce 2016 s Nocí kostelů, se uskutečnila audioprojekce Jób - Člověk soudí Boha v prostorovém zvuku. Projekt představil autor přebásnění Daniel Raus a zástupce vydavatele CD, ředitel společnosti Energeia, Marek Černocký. Diskuse se zúčastnil také teolog David Beňa, moderoval Daniel Kvasnička. Více zde.

 

pf 2017

 

                                                  O HVĚZDÁCH
                                                  Jedna hvězda zhasne a druhá se rozsvítí                                                milí přátelé,
                                                  tak tomu má být.                                                                                    ať je pro vás rok 2017
                                                  Jeden člověk odejde a druhý se narodí                                                  plný dobrých věcí
                                                  tak tomu také má být.                                                                            to vám přeje
                                                 Jedno slovo pomine a druhé se naplní, protože                                     daniel
                                                 tak tomu má být.
                                                 Hvězdy jsou krásné, když svítí
                                                 hvězdy jsou krásné
                                                 když padají.                                                                                          Větrné mlýny 2017