CZ  EN

Jób - kniha - obrazy (výtvarný koncept)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tým, který připravoval knižní vydání přebásněné bibické poezie, věnoval velkou pozornost výtvarné stránce každé publikace. Koncept Jóba byl předmětem dlouhých diskusí a několikrát se měnil. Cílem bylo nekonvenční vyjádření této výrazné postavy.

Klasické znázornění vykresluje Jóba jako lidskou trosku, budící soucit. Podtitul přebásnění dává ale důraz na jeden z klíčových momentů knihy, kdy Jób vyzve Boha na soud. Původní koncepty (jejich výběr je na obrázcích) proto autor ilustrací Miro Pogran postupně měnil, až dospěl k Jóbovi, který ztělesňuje jak utrpení, tak i vzpouru.

Tento koncept vedl pak i ke změně barevnosti - z modré se stala hnědá se zlatou a černými obrysy. Zvažována byla i verze, ve které by několik drobných kamínků pod Jóbovýma rukama bylo vytištěno skutečně zlatou. Od toho bylo ale nakonec upuštěno, aby nevznikl dojem přílišné přeplácanosti.