CZ  EN
Daniel Raus je novinář a publicista, autor několika knížek poezie a rozhovorů.

Do července 2015 působil jako šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, předtím vedl Šestku Českého rozhlasu, řadu let působil v českém a později ve slovenském vysílání Svobodné Evropy. 

Po rozpadu Československa byl bratislavským dopisovatelem české sekce „Svobodky“, poté se řadu let zabýval zahraniční politikou v její slovenské sekci.

V Českém rozhlase vedl tři a půl roku redakci náboženského vysílání.
Na Slovensku psal také pro týdeník Domino, kde několik let vycházely jeho profilové rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Oficiálně a (za totality) samizdatově vydal několik knížek a nahrávek. 

V současnosti působí v obecně prospěšné společnosti energeia o.p.s. 
 

   Zajímavosti

Muzikál Hvězda

Jaký byl svět v roce "nula"? V čem se podobal tomu dnešnímu? Římská říše představovala globalizovaný svět, který byl bohatý a stabilní, současně ale i nesmírně krutý a křehký. Jeho centrem je v roce "nula" věčné město Řím, kde vládne oblíbený císař Augustus. Je na vrcholu sil a chce vybudovat říši, jež přežije tisíc let. Má ale nečekaný problém s vlastní dcerou Julií a s geniálním básníkem Ovidiem. Muzikál Hvězda popisuje strhující dění v Římě, ale také v jedné z východních provincií: Judeji. Tam vládne pro změnu krutý, nenáviděný a těžce nemocný král Herodes, který zvolna umírá, což ho ale vede k ještě většímu šílenství. Nikdo si před ním nemůže být jistý, neváhá totiž vraždit ani vlastní syny. Mezitím kdesi daleko na východě spatří trojice mudrců zvláštní nebeský úkaz. Hvězdu, kvůli níž se vydávají na nejistou pouť. Vidí v ní totiž novou naději, příslib lepších časů. Starý svět odchází a nový věk ještě nenastal. Nic ale nemůže zastavit jeho příchod. Stránky muzikálu Hvězda (www.muzikalhvezda.cz) jsou zde.

 

Nová Cvernovka – křest Písně a Větrných mlýnů

V umělecky přetvořeném industriálním prostoru bratislavské Nové Cvernovky byly oficiálně uvedeny do života dvě knížky (obě obsahují také audioknihu): Píseň a Větrné mlýny. Porta libri jako vydavatel zvolila populární prostředí kromě jiného proto, že akci spojila s výstavou různých výtvarných objektů: obrazy Písně, kinetický závěs, instalace biblické poezie nebo projekce Větrných mlýnů a Písně. Více zde.

                                                                    Starší info

   Knihy a CD

Píseň - kniha s audioknihou

Duchovní svět, neviditelná realita kolem nás i v našem nitru. Touha dotknout se nebes. Hledání toho, co nás převyšuje. Zkoumání hlubin vlastní duše. Směřování k podstatě všeho jsoucna. Křehké a mimořádně úsporné texty Písně vyšly současně s Větrnými mlýny v noblesním provedení. Každá kniha je sama za sebe, ale dohromady tvoří jeden celek. Píseň obsahuje ilustrace Kateřiny Bittmanové a audioknihu na přiloženém CD. S hudbou Huberta Bittmana ho nahráli Viktor Preiss a Lukáš Hlavica. Vydala Porta libri.

 

Více informací
 
 
 

 

Větrné mlýny - kniha s audioknihou

Tajemství, čtení myšlenek, létající koberec, láska, přátelství, pampeliškové víno, půlnoční blues. Humor, nostalgie, moudrost, hledání smyslu bytí, především ale nakažlivá radost ze života. To všechno jsou Větrné mlýny. Vyšly v luxusním provedení s původními ilustracemi Jara Beliše a s audionahrávkou, ve které uslyšíte Viktora Preisse a Lukáše Hlavicu s hudbou Huberta Bittmana. Malým bonusem na závěr je větrný gong a píseň Půlnoční blues. Vydala Porta libri.

 

Více informací
 
  

Audioknihy: Komplet – Biblická poezie

Všech pět CD s nahrávkami Písně písní, Jóba, Kazatele, Žalmů a Přísloví v jednom souboru. Vydavatelsky jde o završení projektu, na kterém pracovalo čtrnáct známých herců v režii Lukáše Hlavici. Hudbu pro všech pět titulů vytvořil Hubert Bittman. Jde o dílo, jaké v našem prostředí vzniká jednou za několik generací.

 

Více informací


Audiokniha: Píseň písní – Padesát odstínů lásky

Jedna z nejoptimističtějších a nejpozitivnějších knih, jaké byly kdy sepsané. Píseň písní je plná lásky, naděje a očekávání, plná života. Její obrazy nově ožívají nejen díky přebásnění, ale také díky nápadité režii a barvité hudbě, dokreslující atmosféru. Ať už se chápe Píseň písní jako milostná poezie nebo jako text s duchovním přesahem, nenechává nikoho na pochybách, že láska dává smysl všemu bytí. 

Více informacíKniha: Píseň písní – Tisíc barev lásky

Budete-li mít doma jen jednu knihu poezie, měla by to být Píseň písní, zvaná Píseň Šalamounova. Její verše přesahují hranice poetiky a v dějinách se staly útěchou a povzbuzením pro lidi v těžkých situacích. Pro ty, kdo naopak prožívají radost a životní štěstí, byla vždy inspirací či nenápadným ukazatelem cesty. Nakažlivý optimismus této knihy se může lehko stát společníkem postmoderního člověka, vystaveného bezpočtu stresových situací. Ideál čisté a upřímné lásky, vyjadřovaný postavami Písně písní, se ani po staletích nemění.

 

Více informací
 Audiokniha: Jób – Člověk soudí Boha

Když existuje Bůh, tak proč nevinní trpí? Možná to někoho překvapí, ale tahle otázka pochází z Bible. Dospívá k ní Jób, když se ocitne zcela na dně. Postihly ho nejhorší rány, jaké si člověk jeho doby dokázal představit. Zhroutil se mu obraz Boha, který do té doby bezproblémově fungoval. O čem je život v takové situaci? Přesně to řeší kniha Jób. 

Více informací
 


 

Kniha: Jób – Člověk soudí Boha

Existují okamžiky, kdy se člověku zhroutí svět. Do jeho života vstoupí utrpení a věci už nikdy nejsou takové, jako předtím. Otázky bez odpovědí ovládnou jeho mysl, dosavadní jistoty mizí, člověk všechno ztrácí, ničemu nerozumí a ptá se: proč? Přesně o těchto okamžicích je kniha Jób. Hlavní hrdina ztělesňuje nejhorší katastrofy, jež mohou lidskou bytost postihnout. Starověký text hledá jejich smysl, dává je do nebeského a pozemského kontextu. Nad epickým příběhem probíhá debata, během níž postupně padají všechna tabu.

Více informací 
Audiokniha: Kazatel – Šalamounův grál

Slavný příběh krále Šalamouna. Je úspěšný a bohatý, má všechno, nač si pomyslí. Je všemi obdivovaný, velmi schopný, mimořádně inteligentní. Přesto hledá smysl bytí, podstatu existence. Hledá v sexu, umění, vědění, budování říše, stavění velkolepých děl. Pozoruje život bohatých i chudých, bezmocných i mocných. O své neobyčejné cestě sepíše fascinující knihu, zvanou Kazatel. 

Více informací Kniha: Kazatel – Šalamounův grál

Velepíseň hledání. Jeden z nejpůsobivějších textů starověké literatury. Kniha, která ukazuje, že základní touhy člověka zůstávají po tisíciletí stejné. Kromě samotného přebásnění Kazatele obsahuje tato kniha také poutavě sepsaný příběh krále Šalamouna. Proč visel jeho osud na vlásku? Jakto, že se stal králem, když ve skutečnosti neměl na trůn nárok? V čem spočíval jeho fenomenální úspěch? A proč s ním nakonec nevídaná stabilita a prosperita odešla? To jsou otázky, na které odpovídá průvodní text. 

 

Více informací 


Audiokniha: Žalmy – David a jeho blues

Vyvrcholení projektu Biblické poezie. Herci, kteří vystupují na jednotlivých CD, se sejdou v Žalmech. Vzniká tak mimořádně pestrá mozaika hlasů, nálad a pocitů, vyjádřených v nejznámější duchovní poezii dějin. Jakýmsi kmotrem žánru je král David, ačkoli se mu připisuje pouze část žalmů. Je to jeho starověké blues.

 

Více informací
 

Kniha: Žalmy – David a jeho blues

Žalmy patří ke klenotům hebrejské poezie. Původně to byly písně, hudební stránka se ale nezachovala, takže pokračovaly v ústní tradici a psané podobě. Smyslem přebásnění je zvýraznit jejich poetickou stránku, jež byla kdysi nepochybně velmi silná.

 

 

Více informací
 
 

Audiokniha: Přísloví - Moudrost a její hostina

Toto CD tvoří výběr textů, oslavujících moudrost. Jde o relativně malou část jinak rozsáhlé knihy. Uvedené texty mají ale silnou atmosféru. Vystupuje v nich personifikovaná Moudrost, noblesní dáma, kterou je třeba mít v úctě. Právě ona pořádá ve svém domě hostinu, na kterou je každý zván. A kdo pozvání přijme, nebude litovat.

 

Více informací
 

 

Kniha: Přísloví – Moudrost a její hostina

Obliba různých citátů a rčení není jen záležitostí současných čtenářů, byla zde od nepaměti. Kniha Přísloví obsahuje pět sbírek starověkých moudrostí, tři z nich nesou jméno krále Šalamouna. Kniha obsahuje mnoho didaktiky, pozorování života, ale i humor. Je také zajímavým svědectvím o zvyklostech, hodnotách a způsobu života tehdejších lidí.

 

 

Více informací 

 

Staršinky