CZ  EN

Kazatel – Šalamounův grál

Existuje tajemný nebeský grál, kámen mudrců, který dá odpověď na prapůvod života a smysl bytí? Biblický král Šalamoun se rozhodl ho najít, vydal se hledat drahokam, který odolá marnosti, jež provází veškeré lidské počínání. Jeho příběh se prolíná stránkami knihy Kazatel.

Kromě Šalamounovy výpovědi o jeho osobní cestě a způsobu uvažování obsahuje starověký text ale i nádherné poetické úseky, patřící k tomu nejlepšímu, co se nám v dějinách literatury zachovalo. V přebásnění tato poetická stránka nově ožívá a odhaluje pronikavost, s jakou je kniha sepsána.

Některé části Kazatele posléze obsahují i jakousi rozpravu nad dobovými reáliemi, různými životními moudrostmi a hodnotami vládců i poddaných. V audionahrávce, která vznikla v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana, jsou jednotlivé myšlenky rozdělené mezi samotného krále Šalamouna, jemuž tvoří společnost poeta a filosof. Do jejich rozmluvy zaznívají ale i další hlasy, jež dotvářejí pestrost celého díla.

Nahrávka vznikla na podzim roku 2015 ve studiích DAMU, postprodukce následovala na jaře 2016 ve studiu BITT.

Herci, kteří v nahrávce vystupují:

Producentem a vydavatelem je společnost energeia o.p.s.

  Ukázka

Koupit v ČR

Koupit na Slovensku

  Foto z nahrávání

  Autoři nahrávek

Projekt – Biblická poezie