CZ  EN

Obrázky z nahrávání - audiokniha Kazatel

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní úlohy krále Šalamouna se ujal Lukáš Hlavica, který je současně režisérem celého projektu. K úloze přistoupil herecky, v jeho podání nepostrádá Šalamoun emoce. Lukáš měl těžký úkol: udržet pozornost posluchače v poměrně dlouhém úvodním monologu, který začíná hned po počáteční větě Jana Vlasáka ("Slova kazatele, krále v Jeruzalémě") a končí až (v 9:25 min.) před slavnou kapitolou o tom, že všechno na světě má svůj čas. Lukáš Hlavica interpretuje také osobní výpovědi krále Šalamouna - jeho příběh hledání smyslu. Všechno dohromady tvoří mimořádně těžké zadání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha Kazatel obsahuje ale kromě vlastního příběhu krále Šalamouna také řadu úvah o dobových reáliích, o životě mocných i poddaných, o hodnotách moudrých i těch méně moudrých. Spolu s králem o tom všem vedou rozhovor dvě postavy: filosof a poeta. Filosof má na zřeteli spíše racionální stránku toho kterého jevu, zatímco poeta hledá emociální podtext a duchovní přesah. S Lukášem Hlavicou tak diskutují Petr Pelzer a Viktor Preiss.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zazní ovšem i ženské hlasy. Nejsou přiřazeny žádné postavě, objevují se spíš jako inspirace, reflexe či ztělesnění pozemské a nadzemské moudrosti. Jejich místo v této pozoruhodné debatě je nicméně zcela plnohodnotné. Hlasy představují Taťjana Medvecká a Věra Kubánková, které bylo v době natáčení (na podzim 2015) úctyhodných 91 let. Paní Kubánková přišla do studia dokonale připravená, ve slavnostní róbě, bezmála jako kdyby byla pozvána do prezidentského paláce nebo na hrad. Její hlas byl nezastupitelný, ve chvíli, kdy říká "všechno má svůj čas" nebo "pouštěj svůj chléb po vodě", jde o silný zážitek. Pro všechny zúčastněné bylo velkou ctí s paní Kubánkovou na projektu biblické poezie spolupracovat. Vydání audioknihy Kazatel se naneštěstí nedožila.

 

Úvod a epilog patří Janu Vlasákovi, který měl sice nejkratší promluvu, zato ale na samém začátku a na úplném konci. Právě jeho hlas zanechává poslední dojem.

 

 

Šalamoun - Lukáš Hlavica
Poeta - Viktor Preiss
Filosof - Petr Pelzer
Hlas 1 - Věra Kubánková
Hlas 2 - Taťjana Medvecká
Úvod a epilog - Jan Vlasák

 

 

 

 

Foto: Anna Švihlová
Foceno ve studiích DAMU