CZ  EN

Kazatel - kniha - ilustrace

Koncept výtvarného zpracování knihy Kazatel prošel značným vývojem. Klíčovou se stala otázka, jak znázornit hlavní postavu - krále Šalamouna. Má to být stařec, který sepisuje svoje životní poznání a krédo? Má to být orientální vládce se vším všudy? Má být kladen důraz na jeho slávu a bohatství? Nebo radši na jeho pověstnou moudrost? Jaký výraz má být v jeho očích? Vyrovnanost, zklamání, obava, naděje? Má být pozorovatelem života nebo aktivním budovatelem? Postava Šalamouna je mimořádně bohatá, a tak není divu, že poskytuje nepřeberné možnosti znázornění.

Počátečním důrazem autora ilustrací Mira Pograna byl zmíněný orientální prvek:

 

Nakonec ale zvítězil důraz na symbolickou stránku tohoto starověkého krále. Je proto ve výsledku daleko více univerzální, jako symbol míru, bohatství, úspěchu a šťastného období v dějinách svého národa. Především je zde ale symbolem moudrosti, která na něm spočívá, ačkoli zázračně vychází shůry. Kazatel je velepísní hledání, a tak její hlavní protagonista, král Šalamoun, není pouze mocným a obdivovaným panovníkem, nýbrž také hledajícím člověkem.

 

Kniha Kazatel obsahuje řadu motivů, ve kterých se spojuje smutek s výzvou k zamyšlení nad životem, pocit marnosti s výzvou k tomu, aby člověk nezasvětil život jenom dřině, ale aby si ho hleděl náležitě užít. Je zde hledání rovnováhy mezi prací a podílem na dobru, které díky ní vzniká. Je zde hodnocení života v celé jeho délce, od počátku, až do samého konce. A samozřejmě i Šalamounův fénixovský let k nebesům, snaha dotknout se věčnosti. Napít se ze svatého grálu.