CZ  EN

Píseň písní – Tisíc barev lásky

 

Píseň písní představuje jeden z nejznámějších textů starověké poezie. Je o lásce, která prochází mnoha obavami a řadou úskalí, všechny nástrahy ale překoná, protože je plná optimismu a naděje. Láska totiž mění životní pocit člověka, stává se středobodem jeho bytí, plní smyslem i zdánlivé banality. Svět je krásný ve chvíli, kdy se naplní láskou.

To je hlavní poselství textu, který se po mnoha peripetiích dostal do souboru biblických knih. Píseň písní byla ve své době mimořádně populární, cosi jako Beatles tehdejších časů. Paradoxně právě to se stalo jednou z námitek proti jejímu zařazení. Její verše se zpívaly totiž po hospodách a při různých pitkách. Za to ovšem Píseň písní nemohla, takže právem uhájila svoje výjimečné postavení. Přispěl k tomu i fakt, že je připisována králi Šalamounovi, někdy se dokonce označuje jako Píseň Šalamounova.

V Písni písní se prolíná motiv pastýřský s motivem královským, snoubí se v ní erotika s mystikou, radost s obavami, touha s uspokojením. V jistém smyslu je to „ženská kniha“, neboť značná část je psána optikou Milé. Výjimečná je ostatně už tím, že v ní žena mluví víc než muž.

Přebásnění samotného textu doplňují poznámky, týkající se pozoruhodné historie Písně písní, její literární stránky, tradice a dramatických interpretací. Kromě knižního vydání vyšla Píseň písní také jako audiokniha.

 

Biblická poezie komplet:
Píseň písní - Tisíc barev lásky - audiokniha
Jób - Člověk soudí Boha - kniha - audiokniha
Kazatel - Šalamounův grál - kniha - audiokniha
Žalmy - David a jeho blues - kniha - audiokniha
Přísloví - Moudrost a její hostina - kniha - audiokniha

 

Kde koupit:

U dobrých knihkupců nebo na internetu:

Koupit v ČR

Koupit na Slovensku

Projekt Biblická poezie