CZ  EN

Vlado Vovkanič - Tři postavy

Obraz "Tři postavy" vznikl speciálně pro přebásnění Písně písní. Daniel Raus o něm říká: "Požádal jsem Vlada, aby zkusil pro chystané vydání něco namalovat. Dlouho se nic nedělo, a pak Vlado zavolal, abych se stavil u něj v ateliéru. Na stojanu měl rozmalované plátno s nápadnými postavami. Bavili jsme se pak dlouho o Písni písní a on dotvářel scénu a postavy. Bylo fascinující ho pozorovat při práci. Zachytil tam hlavní myšlenky Písně písní v duchu pop-artu nebo retra".

Při prvním pohledu jsou nápadné dvě postavy, žena a muž. Až když se pozorovatel soustředí na detaily, objeví v levém horním rohu ruku číšníka, přinášejícího nápoj - snad víno, ke kterému je opakovaně v Písni písní přirovnána láska. Dvě postavy jsou v centru pozornosti, zatímco třetí je částečně skryta. Je z ní vidět pouze zmíněná ruka.

Myšlenka tří postav se objevuje v některých alegoriích a výkladech, ať už se jedná o Šalamouna, Sulamit a pastýře nebo obecně o milého, milou a Boha. V případě druhé zmíněné verze vystupuje na tomto obrazu Bůh jako jakýsi nebeský číšník.

Na plátně je cítit atmosféru klidu a vyrovnanosti, ale současně je v pohybu ženy zjevná akce, evokující naopak nejistotu, až nervozitu. Přesně tímto dojmem působí Píseň Šalamounova, jež je směsí pocitů šťastné jistoty s drásající nejistotou.

Scéna je zachycena z úhlu pohledu ženy. Pozorovatel stojí za ní, sleduje to, co vidí ona, současně má ale před očima i samotnou ženskou postavu. Píseň písní je  jedinou biblickou knihou, v níž mluví žena víc než muž. Perspektiva ženy je zde tedy záměrná.

Opakování barev přispívá k vnitřní harmonii obrazu. Eroticky laděná oranžová tvoří šaty ženy a tulipán ve váze. Mmimo obraz si může divák domyslet další tulipán, který je zachycen pouze částečně, stejně jako postava číšníka. Blankytně modrá se opakuje na číšníkově rukávu, na stolech, ve váze a na obloze. Bílou je znázorněn číšníkův ubrousek, nápoj v šálku a mužova košile. Žlutá je láhev nápoje, náramek ženy, talířek pod šálkem a papír před mužem. Filosoficky vyznívá tmavomodrá, jež jakoby vycházela z číšníka a všudypřítomně se vyskytovala v různých částech obrazu, který vizuálně prostupuje a současně uzavírá.

Různé předměty vytvářejí dvojice: stoly, papíry před mužem, odraz šálku či tušená dvojice tulipánů. Žena se dívá na muže, který sleduje cosi mimo scénu obrazu. Celkovou kompozici doplňuje optimistický zelený pruh, tvořící horizontální linii. Vertikálou je postava ženy, jejíž hlava se nachází mezi tmavomodrou a blankytnou, zatímco hlava muže mezi blankytnou a zelenou.

Vlado Vovkanič pochází z Ukrajiny, trvale žije v Praze. Kromě jiného je držitelem ceny T. G. Masaryka, udělované každoročně cizinci, který nejvíce přispěl k české kultuře. Účastnil se řady projektů, včetně přípravy monumentálních kulis pro divadelní představení Evžena Oněgina v Ko- šicích (v režii Zdeňka Trošky). Obraz "Tři postavy" vychází z jeho kavárenských motivů a existuje ve dvou verzích (jedna je v ČR, druhá v USA).

 

Vlado Vovkanič: Tři postavy, olej na plátně, 2005
Foto: Vlado Vovkanič v ateliéru