CZ  EN

Píseň - ještě jedna

 

 

za okny fučí vítr
ale v tomto pokoji panuje slavnostní
ticho dnešního večera
za okny je zima a fujavice
ale v tomto pokoji se rozhostila naděje
zítřejšího rána
za okny je tma tmoucí
ale v tomto pokoji se všude rozlilo
bezstarostné světlo lampy
Mistře, kéž je to tak v mém nitru
až vykročím, zahalen pláštěm
Mistře, kéž je to tak v mém nitru
až budu vzdorovat nástrahám noci
Mistře, kéž je to tak v mém nitru
až budu procházet neznámým údolím
Mistře, kéž je to tak v mém nitru
Mistře, kéž je to tak v mém nitru

 

 

©  Daniel Raus

ještě jednu