CZ  EN

Píseň – kniha a audiokniha

Duchovní poezie Písně vyšla společně s Větrnými mlýny v rámci projektu, označovaného pracovně jako Double Poetry. Píseň tvoří 144 minimalistických básní, rozdělených do dvanácti kapitol, což je symbolické vyjádření skutečnosti, že kniha vznikala postupně dvanáct let.

Její součástí je také audionahrávka v podání Viktora Preisse a Lukáše Hlavici. Doprovází ji hudba Huberta Bittmana. Na CD je autorův výběr 101 básní, jež jsou zpracovány v režii Lukáše Hlavici a postprodukci Huberta Bittmana. Poslech poskytuje velmi nevšední zážitek.

Píseň v tomto vydání obsahuje abstraktní obrazy Kateřiny Bittmanové, jež byly vytvořeny speciálně pro tuto knihu. Každou kapitolu uvádí jeden z nich, je jich tedy dvanáct. Třináctý je na obalu vloženého CD s audioknihou a čtrnáctý (s pracovním názvem „drahokam“) je na obálce celé publikace.

Design knihy měla na starosti Svetlana Číčelová, která jednotlivé kapitoly a básně doplnila „úlomky“ z těchto obrazů. Pomyslné skládání malých střípků poznání do jednoho celku ilustruje podstatu duchovního hledání. Celek i jeho drobné úlomky mají přitom vlastní krásu a půvab. Kniha končí výřezem z úvodního obrazu „drahokamu“, tedy jakýmsi nahlédnutím do jiné, nadzemské reality.

První část Písně vyšla ještě za totality jako samizdat pod názvem „proto jsem ti zahrál tuto píseň“. Měla podobu skládačky, tvořené barevnými kartičkami. Na nich bylo dvanáct básní, jež tvoří nyní z větší části první kapitolu. Autorem podkladových ilustrací byl Jaro Beliš, výtvarně vymyslel skládačku Julo Nagy. Kartičky se daly nekonečně skládat za sebe, což ilustrovalo nadčasovost meditace, modlitby a samotné poezie.

Celá Píseň vyšla poprvé v roce 2000. Obsahovala nynějších 144 básní. Měla podtitul „žalmy pražské a jiné“ v narážce na to, že její podstatná část vznikla v Praze (na rozdíl od první části, jež se zrodila v Bratislavě). Kniha měla jednoduchou úpravu s fotografií chrámové zdi, na kterou dopadá barevné světlo. Spojení neměnného prvku chrámových kamenů a prchavého okamžiku měnících se paprsků opět ilustrovalo současnou pevnost i křehkost meditace a modlitby. Autorem designu byl Juraj Szedlák.

Píseň vyšla v také v anglické verzi pod názvem Song.

Projekt Double Poetry

Vydavatel: Porta libri

  Upoutávka video upoutávka facebook "Změna je možná" youtube

  Koupit v ČR - Martinus

  Koupit na Slovensku - Porta libri

  Křest v Nové Cvernovce

 

Reportáž České televize
Český rozhlas - Hovory
Slovenský rozhlas (RTVS) - Krajina duše
Slovenská televize - Umenie
 

 

 

Motto:

chceš-li měnit svět
změň nejprve svou duši
podaří-li se ti to
změnil jsi svět


Ukázka:
 
má cesta k tobě
je lehká jako nadechnutí
a těžká jako kroky nad propastí
má cesta k tobě
je lákavá
jako vstup do královského paláce
a krušná
jako žebrákovo procitnutí z krásného sna
má cesta k tobě
je krátká jako
let motýla z květu na květ
a dlouhá jako
celý můj lidský život
 
 

ještě jednu