CZ  EN

Křest Písně a Větrných mlýnů

Místo: Nová Cvernovka
Město: Bratislava
Událost: křest Písně a Větrných mlýnů

 

Industriální prostor bratislavské Nové Cvernovky má zvláštní půvab díky nadšencům, kteří z ní udělali ráj umělců. Současně je to místo dostatečně velké pro koncerty, výstavy a nejrůznější experimenty. Porta libri se rozhodla právě zde uskutečnit křest Písně a Větrných mlýnů. Akce byla totiž spojena s výstavou nezvyklých výtvarných objektů, s vystoupením kapely No Jazz but Cash, a také s projekcí na boční plátno.

Návštěvníky ze všeho nejdřív upoutala instalace šesti objektů, spojených s projektem Biblické poezie v moderním přebásnění. Z objektů byl vytvořen propustný prostor, do něhož mohli zájemci vejít. Díky vnitřnímu nasvícení se ocitli v jakési svatyni starověkých poetických textů: Jóba, Písně písní, Kazatele, Žalmů a Přísloví. Porta libri vytvořila tyto objekty k propagaci knih a CD na různých festivalech, ve školách a jiných budovách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dobrou atmosféru se starala osvědčená kapela No Jazz but Cash:
Daniel Nagaj (kytara), Nino Komárik (bicí), Lukáš Uhlík (kontrabas), Tomáš Magna (kytara).


Samotný program vedl Marek Markuš z Porty libri, za autory byli na místě Daniel Raus a Hubert Bittman, za ilustrátory pouze Jaro Beliš, neboť Kateřinu Bittmanovou přepadl bacil a malá Mária už je velká, toho času za velkou louží.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křest provedl s využitím netradičního happeningu (posypání popelem) výtvarník Jaro Beliš, už zmíněný autor ilustrací k Větrným mlýnům. Zaznělo při tom několik veselých historek.

 

Atmosféra báječná. Humorná i vážná.

 

Obecenstvo vnímavé...

 

Zajímavým objektem vedle scény byla instalace kinetického závěsu, tvořeného úlomky obrazů a poetických textů Písně. Jeho autorkou je Svetlana Číčelová, která měla na starosti design obou knih. Kdo závěs rozhýbal, mohl sledovat záblesky jednotlivých úlomků a cítit křehký svět duchovní poezie.
 

 

Vystaveny byly také obrazy Kateřiny Bittmanové, která ilustrovala Píseň. Jejich moderní abstrakce korespondovala se starověkými texty Biblické poezie i s cihlovými a betonovými zdmi Nové Cvernovky. Kvůli omezenému prostoru naneštěstí nebylo možné vystavit všechny obrazy, kterých bylo do knihy a na obal na CD vybráno čtrnáct.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K této minivýstavě vydala Porta libri dva stručné katalogy. V jednom byly obrazy Písně, v dalším výběr ilustrací ke knihám Biblické poezie, jejichž autorem je Miro Pogran.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během celého programu běžela na bočním plátně projekce ilustrací z obou knih, a také animovaných dětských mlýnků, jejichž lopatky se čas od času roztočily (animace Svetlana Číčelová a Daniel Nagaj). Zde se naneštěstí mlýnky netočí - ale pod obrázkem už to půjde.

 

Větrné mlýnky se roztočí zde - spolu s úvodem Větrných mlýnů v podání Viktora Preisse


Projekt Double Poetry
Reportáž Česká televize
Slovenský rozhlas (RTVS) – Krajina duše
Slovenská televize Umenie
 

foto: Ján Machajdík